8-DSCF2234.jpg 1-_BOF9640.jpg 6-_MGL1174.jpg 3-_BOF9678.jpg 4-_MGL7434.jpg 5-_MGL7312.jpg 7-_LEX7026.jpg 9-_MGL7836.jpg 2-_BOF9658.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sWachtlijst

Nieuwe inschrijvingen - informatie voor ouders

AthenA verheugt zich in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat wij helaas veel meer aanmeldingen van jeugdleden krijgen dan we plaatsen tot onze beschikking hebben. Slechts enkele kinderen zeggen op, vaak in verband met een verhuizing. Met name bij de meisjes zijn de wachtlijsten lang.

Voor het seizoen 2018/2019 kunt u tot 1 mei 2018 uw kind, geboren op of na 1 oktober 2011 maar uiterlijk op 30 september 2012, inschrijven voor de benjamincategorie. Voor deze categorie wordt er jaarlijks half mei geloot.

Indien AthenA meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende plaatsingsvolgorde:
1. broertjes en zusjes van spelende (jeugd)leden. Spelende leden zijn leden die op het moment van loting minimaal 1 vol seizoen lid zijn bij Athena.
2. kinderen van ouders die voor de vereniging belangrijke (vrijwilligers-)taken op zich nemen of die zich op een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
3. Bij een vrijgekomen plaats wordt geloot dan wel geplaatst op basis van de hierboven genoemde plaatsingsvolgorde.

Inzet ouders
AthenA is een hockeyvereniging waar veel taken door vrijwilligers verricht worden. Om de vereniging draaiende te houden is het noodzakelijk dat leden en ouders van leden hier een bijdrage aan leveren. Wij gaan ervan uit dat de kinderen, in principe, bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig zijn en u daarmee rekening houdt in de agenda.
U kunt denken aan de volgende rollen en taken:
- Coach
- Teambegeleider
- Spelleider/scheidsrechter
- Trainer
- Categorieleider
- Organisator van toernooien 
- Wedstrijdsecretariaat
- Contactpersoon KNHB
- Lid van een commissie (als: Kantine, sponsor, arbitrage, lustrum, materialen, velden en terrein, evenementen, etc.

Bij de plaatsing en op diverse momenten zal naar uw belangstelling voor actieve inzet voor AthenA worden gevraagd.
 
Agenda
25-2  Scheidsrechtersexamen
27-2  Scheidsrechtersexamen
28-2  Thema avond 8-tallen E en D elftal jeugd
29-2  start grootste deel jeugdcompetitie
29-2  Workshop JB2
2-3  bestuursvergadering
4-3  Workshop omgaan met pubers door Tischa N
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren