2-_BOF9658.jpg 7-_LEX7026.jpg 4-_MGL7434.jpg 1-_BOF9640.jpg 5-_MGL7312.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sContributie

 Contributies seizoen 2020/2021 

  Contributie    Inschrijfgeld 
Senioren 377 85 
Studenten* 377
Trimhockey  212 85
Trimhockey Plus 266 85 
Studenten Trimhockey** 132  0
A-junioren 352 85
B-junioren 352 85
C-junioren 317 85
D-junioren 317 85
E-junioren 317 85
F-junioren 246 85
Benjamins 178 85
Niet-spelend lid 60 -
     
Zaal competitie jeugd selectie A/B/C  110
Zaal competitie jeugd selectie D  95
Zaal competitie jeugd A/E breedte  90
Zaal competitie senioren met training  80
Zaal competitie senioren zonder training                    40
Zaal panasj training  70


* Kwijtschelding van inschrijfkosten na aanleveren bewijs van inschrijving universiteit of hogeschool bij ledenadministratie ([email protected]) uiterlijk 31 augustus.

**Studenten kunnen deelnemen aan studenten trimhockey als ze deelnemen aan usc programma op vertoon van inschrijving onderwijsinstelling.

De contributiebedragen en incassodata zijn vastgesteld op de algemene leden vergadering van 2 juli 2020. Met ingang van seizoen 2019-2020 kan contributie alleen nog per incasso worden voldaan.

Leden die op de helft van het seizoen instromen (per 1 januari 2021) betalen tot aan de zomerstop 50% van contributie. Het seizoen daarop betalen ze uiteraard het volle bedrag.

Het is mogelijk om de contributie in 3 standaardtermijnen te betalen. Hiervoor wordt €10 extra gerekend. Eventueel inschrijfgeld wordt in de eerste termijn in rekening gebracht. Omzetting van jaarlijkse betaling naar termijnbetaling moet voor 31 augustus 2020 worden aangevraagd per mail op [email protected]. Als je al in termijnen betaalt, hoef je dit niet opnieuw aan te vragen.
Alle leden krijgen vooraf per email bericht van het bedrag en datum van de incasso. Daarom is het belangrijk dat AthenA een correct emailadres heeft. Een wijziging kan doorgegeven worden aan [email protected].

Incassodata contributie seizoen 2020-2021

25 september 2020 Incasso jaarcontributie en 1e termijn gespreide betaling
27 november 2020 Incasso 2e termijn gespreide betaling
30 december 2020 Incasso zaalhockey contributie
29 januari 2021 Incasso 3e termijn gespreide betaling

 • Ongeveer 2 weken voor de geplande incasso ontvang je een aankondiging van de incasso
 • Indien de standaard incasso betaaltermijnen of kosten tot problemen leiden, kan een lid contact opnemen met de penningmeester om mogelijke oplossingen te bespreken
 • Mocht de incasso niet slagen, dan kan je tot 4 weken na de incassodatum het verschuldigde bedrag zelf overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0488 3881 98 ten name van HC AthenA. Vermeld altijd factuurnummer en lidnummer, anders kunnen we niet traceren voor welk lid betaald is en kan je een aanmaning krijgen
 • Als de contributie 1 maand na de oorspronkelijke incassodatum nog niet is betaald, sturen/incasseren we een 1e herinnering voor het openstaande bedrag
 • Als de contributie 2 maanden na de oorspronkelijke incassodatum nog niet is betaald, sturen/incasseren we een 2e herinnering voor het openstaande bedrag, verhoogd met 10 euro administratiekosten
 • Als de contributie 3 maanden na de oorspronkelijke incassodatum nog niet is betaald, wordt de factuur (verhoogd met 30 euro administratiekosten) doorgestuurd naar een incassobureau
 • Als de contributie op 1 mei van het lopende seizoen nog niet is voldaan, zal het lid automatisch worden uitgeschreven en als wanbetaler gerapporteerd aan de KNHB.

Familiekorting
Op aanvraag heeft een familie recht op familiekorting vanaf het 4e spelende lid ingeschreven op hetzelfde adres. De familiekorting wordt als volgt berekend: 
 • 4 spelende leden: 25 euro korting per adres
 • 5 spelende leden: 50 euro korting per adres
 • 6 spelende leden: 75 euro korting per adres
 • 7 spelende leden: 100 euro korting per adres      
De korting wordt achteraf verrekend nadat de jaarcontributies van alle familieleden volledig zijn voldaan. Familiekorting dient voor 1 januari 2021 aangevraagd te worden via [email protected].  

Opzeggen
Voor 1 mei van het lopende seizoen dient het lid zijn lidmaatschap op te zeggen indien hij het daaropvolgende seizoen geen lid meer wenst te zijn. Dit kan per mail via [email protected]l en een melding aan het betreffende team. Voor uitzonderingen zie onderstaande alinea over restitutiebeleid.

Restitutiebeleid HC AthenA
Onder een aantal omstandigheden kan een spelend lid van HC AthenA beroep doen op gedeeltelijke restitutie van contributie. Restitutie wordt uitsluitend gegeven op basis van bewijs dat wordt aangedragen door het lid. Bij onvoldoende bewijs of zwaarwegende omstandigheden, kan alleen een verzoek aan het bestuur leiden tot eventuele restitutie.
Onder de volgende omstandigheden kan een speler in aanmerking komen voor gedeeltelijke restitutie van reeds betaalde jaarcontributie:
 

1) Bij verhuizing in het lopende seizoen naar buiten de regio is opzegging altijd per direct mogelijk (afhankelijk van waar we in het seizoen zijn krijgt iemand dan gedeeltelijke restitutie).

2) Bij langdurige ziekte of langdurige blessure in het lopende seizoen is opzegging mogelijk. AthenA vraagt dan om een schriftelijke verklaring van een arts waarin staat dat hockey niet mogelijk is of afgeraden wordt (geen medisch inhoudelijke informatie). Gedeeltelijke restitutie van contributie is dan mogelijk.

3) Bij zwangerschap, tijdelijke ziekte of tijdelijke blessure (langer dan vier maanden) is omzetting naar niet-spelend lid mogelijk. AthenA vraagt in laatste twee situaties om een schriftelijke verklaring van een arts waarin staat dat hockey niet mogelijk is of afgeraden wordt (geen medisch inhoudelijke informatie). Gedeeltelijke restitutie van contributie is dan mogelijk.

4) Bij twijfel of er moet worden opgezegd (zoals bijvoorbeeld voor diegenen die afhankelijk zijn van lotingen bij andere sportverenigingen) moet dit voor 01 mei kenbaar worden gemaakt bij de ledenadministratie ([email protected]). De ledenadministratie zal dan adviseren hoe verder te handelen. 

Gedurende de afwezigheid wordt het spelend lidmaatschap omgezet naar niet-spelend vrijwilligerslid. De betreffende TC wordt hierover ge├»nformeerd. 

De maximale restitutie wordt in alle bovenstaande gevallen als volgt bepaald: 50% van de betaalde contributie minus een aantal posten (jaarlijkse afdracht KNHB + helft contributie niet-spelend vrijwilligerslid + 10 euro administratiekosten). Voor Senior leden komt dit in het seizoen 2020-2021 neer op een restitutie van 132 euro, volgens de volgende berekening:

Contributie seniorlid seizoen 2020-2021                       €377
-/- afdracht KNHB €32
Netto contributie €345


50% van €345 €173
-/- 50% niet spelend vrijwilligerslid (€60) €30
-/- €10 administratiekosten €10
Restitutie halfjaar contributie Seniorlid €132

NB: 
 • Er wordt geen restitutie gegeven op inschrijfgeld, niet-spelend vrijwilligerslid contributie en zaalhockeycontributie
 • Reizen (zoals studiereizen of wereldreizen) zijn geen geldige redenen voor restitutie van contributie
 • Restitutie kan pas worden uitbetaald als de wettelijke storneringstermijn van 56 dagen voor incasso is verstreken
 • Aanvragen voor restitutie van contributie van het lopende seizoen kunnen tot 1 april worden ingediend via [email protected]
 
Agenda
8-12  D+E8 Info/vragensessie Zaalhockeyregels
15-12  LISA X bijeenkomst voor technische commi
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren