8-DSCF2234.jpg 6-_MGL1174.jpg 7-_LEX7026.jpg 3-_BOF9678.jpg 9-_MGL7836.jpg 4-_MGL7434.jpg 5-_MGL7312.jpg 1-_BOF9640.jpg 2-_BOF9658.jpg

Contributie

Contributies seizoen 2018/2019 (op basis van automatische incasso)

  Contributie Inschrijfgeld
Senioren € 369 € 85
Trimhockey € 208 € 85
Trimhockey plus € 260 € 85
A-junioren € 345 € 85
B-junioren € 345 € 85
C-junioren € 310 € 85
D-junioren € 310 € 85
E-junioren € 310 € 85
F-junioren € 241 € 85
Benjamins € 174 € 85
Niet-spelend lid € 58 n.v.t.
 
 
Zaal competitie jeugd selectie A/B/C 105
Zaal competitie jeugd selectie D 90
Zaal competitie jeugd A/E breedte
75
Zaal competitie senioren met training
75
Zaal competitie senioren zonder training 37,50
Zaal Panash training 60
De contributiebedragen en de incassodata zijn vastgesteld op de algemene leden vergadering van 26 juni 2018.

De tarieven zijn gebaseerd op incasso-betaling. Bij facturatie via een nota wordt een toeslag in rekening gebracht van €10 per betalend lid.

Leden die op de helft van het seizoen instromen (per 1 januari) betalen tot aan de zomerstop 50% van contributie. Het jaar daarop betalen ze uiteraard het volle bedrag.

Betaling in 3 termijnen is mogelijk, alleen in combinatie met incasso-betaling. Omzetting van jaarlijkse betaling naar termijnbetaling moet voor 24 augustus 2018 worden aangevraagd per mail op [email protected]. Hiervoor wordt € 10 extra gerekend. Als je al in termijnen betaalt, hoef je dit niet opnieuw aan te vragen.

Alle leden krijgen vooraf bericht per email van incasso of de factuur. Daarom is het belangrijk dat AthenA een correct email adres heeft. Een wijziging kan doorgegeven worden aan [email protected].

Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen aan HC AthenA is: NL21 ABNA 0488 3881 98. Als je zelf de contributie overmaakt, vermeld dan altijd het factuurnummer en het lidnummer van het lid erbij. Anders kunnen we niet traceren voor welk lid betaald is en krijg je onterecht een aanmaning.


Incassodata contributie en eventuele boetes


Voor betaling ineens:

 

14 september 2018

Uitsturen factuur en aankondiging incasso

3 oktober 2018

Incasso van bedragen aangekondigd op 14 september 2018*

15 oktober 2018

1e herinnering met verzoek tot betaling voor 26 oktober 2018

26 oktober 2018 

2e herinneringsmail + aankondiging incasso

9 november 2018

Incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten**


*Mocht er sprake zijn van onvoldoende saldo of mocht je de incasso herroepen, dan kan je tot 26 oktober 2018 nog zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0488 3881 98 (o.v.v. lidnummer en factuurnummer), daarna wordt het openstaande bedrag verhoogd met 30 euro administratiekosten.

**Indien het verschuldigde bedrag (inclusief 30 euro administratiekosten) op 9 november 2018 nog niet door AthenA is ontvangen, dan zal de aanvoerder/teambegeleider van het team worden geinformeerd. De vordering wordt overgedragen aan de penningmeester, waarna een incassotraject zal worden opgestart.

Voor gespreide betaling

Termijn 1:

 • incasso op 3 oktober 2018
 • mail 1e herinnering op 15 oktober 2018
 • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 9 november 2018. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en overdracht vordering naar penningmeeester.


 Termijn 2:

 • incasso op 12 november 2018
 • incasso 1e herinnering op 7 december 2018
 • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 4 januari 2018. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en overdracht vordering naar penningmeester.

 Termijn 3:
 • incasso op 24 december 2018
 • 1e herinnering op 25 januari 2019
 • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 28 februari 2019. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en overdracht vordering naar penningmeester.

Familiekorting


Er is sprake van familiekorting vanaf het 4e lid ingeschreven op hetzelfde adres conform onderstaand overzicht:

 

 • 4 leden: 25 euro korting per adres
 • 5 leden: 50 euro korting per adres
 • 6 leden: 75 euro korting per adres
 • 7 leden: 100 euro korting per adres      


Deze korting wordt achteraf verrekend nadat de jaarcontributies van alle familieleden volledig zijn voldaan.

Opzeggen


Voor 1 mei van het lopende seizoen dient het lid zijn lidmaatschap op te zeggen indien hij het daaropvolgende seizoen geen lid meer wenst te zijn. Dit kan per mail via [email protected] en een melding aan het betreffende team.
 
Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
17-6  Startbijeenkomst spelers selectie
18-6  Startbijeenkomst spelers selectie
18-6  Wiite rookbijeenkomst mb
18-6  informatieavond nieuwe Benjaminouders
19-6  Witte rooksessie Roos & Ryanne E-8
21-6  Witte rooksessie Jongens C
22-6  E-8tallen toernooi AthenA
hele agenda

Alle Sponsoren